I Ogólnopolski konkurs poetycki „Ziemia moich wierszy”

0
I Ogólnopolski konkurs poetycki „Ziemia moich wierszy”

I Ogólnopolski konkurs poetycki im. Pauliny Hołyszowej „Ziemia moich wierszy” edycja 2022. Organizatorami konkurs są Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm.

Zasady konkursu:

  • Warunkiem udziału jest nadesłanie pocztą trzech niepublikowanych prac do 3 czerwca 2022 r. z Wypełnioną Kartą Zgłoszenia.
  • Ze względu na profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi, obrzędami, tradycjami, związkami z naturą. Utwory powinny poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do twórców niezrzeszonych w literackich związkach twórczych i przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  • kat. I – od 13 do 18 lat
  • kat. II – powyżej 18 lat.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród pieniężnych, rzeczowych oraz okolicznościowych statuetek i dyplomów. Przewidziane są też wyróżnienia. Wydany zostanie także tomik wierszy wytypowanych laureatów.

Więcej informacji pod linkiem www.gminachelm.pl

Więcej podobnych konkursów szukaj na konkursy literackie 2022.