Konkurs fotograficzny "KADRY architektury"

Konkurs fotograficzny “KADRY architektury”

Konkurs fotograficzny “KADRY architektury”

Konkurs fotograficzny skierowany jest wszystkich zainteresowanych, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Celem Konkursu KADRY architektury jest zwrócenie uwagi na zmieniające się w czasie, pod wpływem przeobrażeń gospodarczych, społecznych czy zmian geopolitycznych, dziedzictwo kulturowe Wrocławia i Dolnego Śląska, widziane oczyma współczesnego obserwatora, oraz wybranie pracy, która najbardziej dobitnie odpowiada na hasło Otwarte Miasto.

Hasło festiwalowe nawiązuje m.in. do cech miasta deklarowanych w dokumencie pn. Strategia Wrocław2030, czyli do miasta mądrego, pięknego, zasobnego, które jednoczy i które inspiruje, ze szczególnym naciskiem na jego inspirującą rolę w procesie poszukiwania sposobów zagospodarowania przestrzeni i scenariuszy przemian społecznych.

Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny, pod tytułem “KADRY architektury”

Każdy uczestnik tego konkursu  może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Nagrody w konkursie są następujące:

  • I miejsce: 1500 zł
  • II miejsce: 1000 zł
  • III miejsce: 500 zł

Konkurs przeprowadzany w ramach 9. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, który odbędzie się w maju 2020 roku.

Termin wysyłania prac konkursowych mija 10 lutego 2020 o godz. 15.00 (liczy się data dotarcia pracy do organizatora). Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie organizatora.

 

Konkurs fotograficzny “KADRY architektury” to konkurs z kategorii aktualne konkursy 2020 oraz konkursy fotograficzne 2020. Jeśli szukasz innych ciekawych konkursów koniecznie odwiedź te zakładki 😉 Z pewnością znajdziesz tam więcej ciekawych konkursów!