Konkurs fotograficzny „Temat Rzeka”

Konkurs fotograficzny „Temat Rzeka”

Konkurs fotograficzny „Temat Rzeka”. Tematem konkursu jest przyroda i otoczenie rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi. A także relacja pomiędzy człowiek – rzeka na tych obszarach. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i ma charakter ogólnopolski. Udział w tym konkursie jest bezpłatny.

Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest przyroda rzek i dolin wymienionych na wstępie – które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć oraz relacje człowiek – rzeka na tym obszarze.

Cele konkursu:

  • udokumentowanie działalności człowieka związanej z rzekami i ich dolinami na tych obszarach
  • promocja miejsc jako ekosystemy
  • promowanie kampanii przeciwko budowania drogi wodnej

 Kategorie konkursu:

  • Przyroda i krajobraz
  • Człowiek i rzeka

Organizator przewiduje nagrody dla każdej z kategorii:

  • I miejsce: nagrody o wartości min. 800 zł
  • II miejsce: nagrody o wartości min. 500 zł
  • III miejsce: nagrody o wartości min. 200 zł
  • 5 wyróżnień (upominki i dyplomy)

Więcej informacji i regulamin znajdziesz na stronie organizatora.

Regulamin konkursu

 

Organizator na zdjęcia czeka do 6 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 stycznia 2020 r.

Konkurs fotograficzny „Temat Rzeka” to kolejny konkurs z kategorii aktualne konkursy fotograficzne oraz aktualne konkursy. Jest to bardzo ciekawy konkurs, dlatego zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Z pewnością warto zachęcić innych do wzięcia udziału w tym konkursie, dlatego prosimy o jego udostępnianie!