Konkurs literacki „Tutaj jestem”

Konkurs literacki „Tutaj jestem”

Konkurs literacki „Tutaj jestem”

Organizatorem konkursu literackiego pod tytułem „Tutaj jestem” jest WOAK z siedzibą w Białymstoku.

Konkurs będzie podzielony na 2 kategorie tematyczne:

  1. Proza
  2. Poezja

Uczestnictwo w konkursie jest darmowe i dobrowolne. Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie maszynopisu (wydruku komputerowego) oraz płyty z elektronicznym zapisem utworu  prozatorskiego lub poetyckiego stanowiącego spójną całość, zawierającego utwory niepublikowane oraz nienagradzane w całości w innych
konkursach. Konkurs jest ogólnopolski.

Nagrodę w Konkursie stanowi:
a) wydanie pracy konkursowej wybranej przez Komisję spośród nadesłanych prac konkursowych. Wydanie pracy konkursowej obejmuje: redakcję, opracowanie techniczne tekstu, opracowanie graficzne, projekt
okładki oraz druk w nakładzie 300 egzemplarzy.

Z pewnością jest to dobry konkurs jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności pisarskie. Dlatego zachęcamy do brania udziału w tym konkursie osoby zaczynające swoją przygodę z piórem. Dlaczego warto brać udział w takich konkursach? Z pewnością możesz wypromować swoje nazwisko w środowisku literackim. Dlatego możesz się pokazać!

 

Konkurs trwa od 15 listopada 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Ogłoszenie wyników i doręczanie nagrody następuje po zakończeniu konkursu. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie to zapoznaj się z regulaminem, który dostępny jest na stronie organizatora.

Konkurs literacki „Tutaj jestem” to konkurs z serii aktualne konkursy literackie oraz konkursy 2020.