Konkurs plastyczny "Co lubię? Sport lubię!"

Konkurs plastyczny „Co lubię? Sport lubię!”

Konkurs plastyczny „Co lubię? Sport lubię!” to fajna propozycja konkursu dla dzieci organizowany przez Polski Komitet Olimpijski.

Konkurs odbywa się 3 kategoriach:

 • I kategoria – uczniowie klas I-III SP
 • II kategoria – uczniowie klas IV-VI SP
 • III kategoria – uczniowie klas VII-VIII SP

Aby wziąć udział:

 • W kategorii I trzeba przygotować pracę plastyczną w formie kartki z życzeniami dla olimpijczyków.
 • W kategoriach II i III należy wykonać pracę plastyczną ilustrującej temat „Co czuję, gdy uprawiam sport” wraz z 3-5 zdaniami opisu
  (ok. 700 znaków ze spacjami).
 • Wszystkie wymogi techniczne oraz regulamin znajdziecie na stronie konkursu.
 • Pracę należy wysłać drogą mailową, pocztową lub dostarczyć osobiście na adres wskazany przez Organizatora.

Nagrody:

 • 15x nagród rzeczowych w każdej kategorii
 • Dodatkowo Szkoła, do której uczęszcza laureat konkursu, otrzyma zestaw edukacyjny „Co lubię? Sport lubię!”

Wszystkie informacje o konkursie znajdziecie na stronie olimpijski.pl

Konkurs trwa do 28 lutego 2021 roku!

Więcej fajnych propozycji znajdziecie na konkursy plastyczne dla dzieci oraz aktualne konkursy z nagrodami.