Konkurs plastyczny „Co lubię? Sport lubię!”

0
Konkurs plastyczny „Co lubię? Sport lubię!”

Konkurs plastyczny „Co lubię? Sport lubię!” to fajna propozycja konkursu dla dzieci organizowany przez Polski Komitet Olimpijski.

Konkurs odbywa się 3 kategoriach:

 • I kategoria – uczniowie klas I-III SP
 • II kategoria – uczniowie klas IV-VI SP
 • III kategoria – uczniowie klas VII-VIII SP

Aby wziąć udział:

 • W kategorii I trzeba przygotować pracę plastyczną w formie kartki z życzeniami dla olimpijczyków.
 • W kategoriach II i III należy wykonać pracę plastyczną ilustrującej temat „Co czuję, gdy uprawiam sport” wraz z 3-5 zdaniami opisu
  (ok. 700 znaków ze spacjami).
 • Wszystkie wymogi techniczne oraz regulamin znajdziecie na stronie konkursu.
 • Pracę należy wysłać drogą mailową, pocztową lub dostarczyć osobiście na adres wskazany przez Organizatora.

Nagrody:

 • 15x nagród rzeczowych w każdej kategorii
 • Dodatkowo Szkoła, do której uczęszcza laureat konkursu, otrzyma zestaw edukacyjny „Co lubię? Sport lubię!”

Wszystkie informacje o konkursie znajdziecie na stronie olimpijski.pl

Konkurs trwa do 28 lutego 2021 roku!

Więcej fajnych propozycji znajdziecie na konkursy plastyczne dla dzieci oraz aktualne konkursy z nagrodami.