Konkurs Poetycki „EXODUS ‘23”

0
Konkurs Poetycki „EXODUS ‘23”

Konkurs Poetycki „EXODUS ‘23”

 

Zasady konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy niezrzeszeni w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.
 • Tematyka utworów jest dowolna.
 • Biorący udział w konkursie proszeni są o nadesłanie zestawu trzech wierszy opatrzonych godłem, które dotychczas nie były publikowane i nie były nagradzane w innych konkursach.
 • Wiersze prosimy przesłać do 30 września 2023 roku pod adresem:
  Stowarzyszenie „Bez Limitu”
  ul. Kopernika 5
  43-520 Chybie
  z dopiskiem: „Exodus”
 • Do utworów napisanych w trzech egzemplarzach winna być dołączona koperta wraz z godłem, zawierająca imię i nazwisko, dokładny adres autora nadesłanych prac oraz adres e-mail, a także podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (zgodę) przez Stowarzyszenie „Bez Limitu”.

Nagrody:

 • I nagroda – 4000 zł,
 • II nagroda – 2000 zł,
 • III nagroda – 1000 zł
 • trzy wyróżnienia po 500 zł.

Konkurs trwa do 30 września 2023r.

Koniecznie zobacz aktualne konkursy!