Konkurs poetycki im. Henryka Cyganika „W Dolinie Popradu”

0
Konkurs poetycki im. Henryka Cyganika „W Dolinie Popradu”

Konkurs poetycki im. Henryka Cyganika „W Dolinie Popradu”

 

Zasady konkursu:

  • Konkurs ma formę otwartą i jest przeznaczony dla osób dorosłych tzn. urodzonych 1 października 2005 i wcześniej.
  • Nadesłane utwory poetyckie, wyłącznie w języku polskim, nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.
  • Organizując Konkurs poetycki „W Dolinie Popradu” chcemy zachęcić mistrzów słowa i wszystkich miłośników naszego regionu do podjęcia próby pokazania światu unikalnego piękna, dziedzictwa i klimatu Doliny Popradu. Czekamy na utwory liryczne nawiązujące do szeroko pojętych przeżyć, przemyśleń, wspomnień, emocji i odczuć związanych z Doliną Popradu, której umowne granice wyznaczają cztery nadpopradzkie gminy: Muszyna, Piwniczna, Rytro, Stary Sącz.
    Utwór poetycki powinien być identyfikowalny z Doliną Popradu, w szczególności poprzez użycie w tytule lub treści utworu nazwy geograficznej związanej z Doliną Popradu (miejscowość, przysiółek, osiedle, ulica, rzeka, szczyt, pasmo górskie, przełęcz, itp.) względnie postaci, obiektu lub wydarzenia związanego z Doliną Popradu.

Nagrody:

  • I nagroda: o wartości 2 500 PLN
  • II nagroda: o wartości 1 500 PLN
  • III nagroda: o wartości 1 000 PLN
  • Dodatkowo Burmistrz Starego Sącza ufundował nagrodę specjalną 1 000 PLN netto za najlepszy wiersz o Starym Sączu

Konkurs trwa do 30 września 2023

Koniecznie zobacz aktualne konkursy!