Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2023

0
Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2023

Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2023

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, artystów, studentów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zasady konkursu:

  • Praca konkursowa ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła, które w tym roku brzmi: Jak zmienić perspektywę, by widzieć jasną, a nie tylko ciemną stronę rzeczywistości?
  • 6 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu 2023.
  • Prace można wysyłać drogą elektroniczną na adres: artmoves(at)tlen.pl

Nagrody:

  • Autor najlepszej pracy otrzyma Główną Nagrodę w wysokości 4000 PLN.

Konkurs trwa do 23.07.2023

Koniecznie zobacz aktualne konkursy!