„Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”

0
„Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”

„Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”

Konkurs adresowany jest do rodzin z dziećmi wieku przedszkolnym oraz dla uczniów szkoły podstawowej, z tego względu celami konkursu są m.in.

 • Pogłębienie wiedzy dzieci na temat Św. Mikołaja.
 • Zacieśnienie więzi rodzinnych.
 • Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka.
 • Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci.
 • Odwołanie się do wartości chrześcijańskich (szlachetność, dobroczynność)
 • Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości.

Zasady konkursu:

 • Wykonaj pracę plastyczną, której tematem jest: ,,Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”.
 • Tematyka pracy powinna być ściśle związana z ideą konkursu, z przedstawieniem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja.

Nagrody:

 • I nagroda wynosi 2000 PLN
 • II nagroda – 1000 PLN
 • III nagroda – 500 PLN

Nagrody zostaną rozdane w trzech kategoriach wiekowych.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdziecie na konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

Konkurs trwa do 27 października 2022 roku!

koncert w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie połączony z galą finałową konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody dla laureatów – 6 grudnia 2022 roku

Zajrzyj koniecznie do konkursów z podobną tematyką!