XXXIII Konkurs fotograficzny „Dziecko i jego Świat”

Konkurs fotograficzny „Dziecko i jego Świat” – 32 edycja

XXXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNy „DZIECKO I JEGO ŚWIAT”

Konkurs jest przeznaczony  dla dzieci i młodzieży fotografującej. Zrzeszonej w placówkach oświatowych i wychowawczych i pracujących niezależnie.
Obowiązują dwie kategorie wiekowe:
  • do lat 15
  • do lat 24
Prace oceniane będą przez jury pod względem:
– spełnienia warunków technicznych
– kryteriów estetycznych i artystycznych
– warunków merytorycznych, czyli stopnia, w jakim nadesłane fotografie są odpowiedzią na problemy dotyczące świata dziecka.

Warunki konkursu:

– Każdy uczestnik może nadesłać, co najmniej dwie, a maksymalnie trzy prace pojedyncze oraz jeden zestaw składający się z trzech, do pięciu fotografii.
-Format zdjęć 21×30 cm, a maksymalny format zestawu 70×100 cm.
– Prosimy o przesłanie prac w formie elektronicznej na płycie CD przesłanej wraz ze zdjęciami. Format zdjęć przeznaczonych do prezentacji multimedialnej to JPEG, o dłuższym boku 1024 piks, wielkości do 200 kB, RGB.
– Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 20,00 PLN.
Wpłatę należy dokonać na konto:
02 1240 6452 1111 0010 4797 5830
Kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać wraz ze zdjęciami.
W przypadku zgłoszeń grupowych wymagana jest wpłata za każdego z uczestników.
Każde zdjęcie powinno być opisane i zawierać dane autora, placówki i nazwisko instruktora, kategorię wiekową i tytuł zdjęcia, zgodne z wpisem na karcie zgłoszenia.
– Prace nadsyłamy nie podklejone, w płaskich, sztywnych opakowaniach.
Ocena prac:
– spełnienia warunków technicznych
– kryteriów estetycznych i artystycznych
– warunków merytorycznych, czyli stopnia, w jakim nadesłane fotografie są odpowiedzią na problemy dotyczące świata dziecka.
Organizatorem konkursu są: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego
w Bydgoszczy, i Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
Kalendarz konkursu:
– Termin nadsyłania prac do 5.01.2020
– Powiadomienie o wynikach do 2.02.2020
– Otwarcie wystawy i wręczenie nagród 21.02.2020
– Prezentacja prac na www.palac.bydgoszcz.pl od 21.02.2020
Nagrody odbiorą tylko autorzy fotografii obecni na otwarciu wystawy.
W uzasadnionych przypadkach (po wcześniejszym uzgodnieniu) nagrody mogą odebrać przedstawiciele laureatów.
Więcej info na stronie organizatora konkursu.
Więcej ciekawych konkursów znajdziesz w zakładce konkursy fotograficzne oraz aktualne konkursy.
XXXIII Konkurs fotograficzny „Dziecko i jego Świat” to świetny konkurs dla sprawdzenia swoich możliwości i talentu fotograficznego. Z pewnością to dobry moment, aby zacząć swoją przygodę z fotografią.